تصاویر زیر مربوط به نبردهای جوبر و در اطراف مسجد غزوه بدر هست ...

مسلحین در سایت هاشوون ادعا میکنند که بر اطراف مسجد تسلط دارند و پیشروی ارتش دروغه .. با این تصاویر میشه گفت که ارتش پیشروی هایی به عمق جوبر داشته و تا مسجد پیش رفته و ادعای مسلحین دروغه

 

البته اگه دیگه مسجدی وجود داشته باشه !! ویرانه ست جوبر

10882307_879340285450122_219481703436258

 

ارتش داره با فیل میزنه

960145_879330405451110_85392517891871187

1970562_879287972122020_2193310867556129

10885608_879287712122046_587664146812604