اخرین تصاویری که از فرودگاه طبقه مخابره شده : به نظر میاد تازه امروز صبح تونستن وارد فرودگاه بشن

+18

http://gallery.military.ir/albums/userpics/10264/Bv1ouDBCQAAVFyD_large.jpg

http://gallery.military.ir/albums/userpics/10264/Bv1otV1CMAE_PzT_large.jpg