تصاویری از درون کوبانی که به تازگی داعش منتشر شده ...

داعش مدعی شده که این تصاویر از داخل مربع امنیتیه ولی کردها امروز دوباره کنترل مربع امنیتی رو بدست گرفتند ...

 

کلا باهم درگیرند و هی دست به دست میشه ..

B3jN4fSCUAAmdMR.jpg

B3jN4fKIcAAkF9x.jpg