پیتر کاسیگ در سال 2013 توسط داعش ربوده شد. وی در سازمان سیرا در زمینه امداد رسانی و کمکهای انسان دوستانه در مناطق جنگی و بحرانی فعالیت داشت.

گفته میشود کاسیگ در گذشته عضو ارتش آمریکا بوده و در عراق نیز خدمت کرده بود .. وی پس از مسلمان شدن نام عبد الرحمن را برای خود برگزیده بود.

تصاویر اعدام او امروز در رسانه های وابسته به داعش منتشر شد

2744439_386

2744176_901

داعش یک گروگان آمریکایی را سر برید

2744254_650