عکس هایی که در زیر مشاهده می کنید آخرین تصاویری است که عکاس نشریه تایم در بازدید از بخش های تحت محاصره عکاسی کرده است. این نشریه به دلیل آنچه امنیت عکاس عنوان کرده از ذکر نام او خودداری می کند اما نوشته که وی تحت حفاظت نیروهای ارتش سوریه که با بالگرد به منطقه اعزام شده اند توانسته از صحنه نبرد ارتش این کشور با داعش عکاسی کند.
به گفته عکاس، نیروهای مردمی مسلح و ارتش سوریه در کنار هم به مقاومت در برابر داعش ادامه می دهند اما نگران طرح ریزی عملیات احتمالی داعش برای تصرف کامل این شهر هستند.

هم اکنون مواد غذایی مورد نیاز ساکنان این مناطق توسط بالگردهای ارتش سوریه بدست آنها می‌رسد؛ در حالی‌که برق و اینترنت کاملا قطع است و قیمت یک لیتر بنزین به 2700 لیره، گازوئیل 1500 لیره و گاز 1200 لیره سوری می‌رسد.

/فرادید

(تصاویر) 170 روز در محاصره داعش
(تصاویر) 170 روز در محاصره داعش
(تصاویر) 170 روز در محاصره داعش
(تصاویر) 170 روز در محاصره داعش
(تصاویر) 170 روز در محاصره داعش
(تصاویر) 170 روز در محاصره داعش
(تصاویر) 170 روز در محاصره داعش
(تصاویر) 170 روز در محاصره داعش
(تصاویر) 170 روز در محاصره داعش
(تصاویر) 170 روز در محاصره داعش
(تصاویر) 170 روز در محاصره داعش
(تصاویر) 170 روز در محاصره داعش
(تصاویر) 170 روز در محاصره داعش
(تصاویر) 170 روز در محاصره داعش
(تصاویر) 170 روز در محاصره داعش
(تصاویر) 170 روز در محاصره داعش
(تصاویر) 170 روز در محاصره داعش