ارتفاعات در اختیار نیروهای عراقی هست و حملات روزانه ی دواعش به این منطقه همه روزه دفع میشه ..