این روزها درحالی تصاویر سردار سلیمانی در صفحه های اجتماعی  منتشر میشود که ایشان در حال بازدید ازجبهه های نبرد بر علیه مزدوران داعش است .

سرداری از نسل طلایی سرداردان دفاع مقدس...