در تصویر زیر تعدادی از زرهی های ارتش ترکیه که در حملات اخیر آنها برای نفوذ به بخش غربی شهر الباب توسط داعش منهدم و یا از کار افتاده است؛ نشان داده شده است.