ماشاالله به این غیرت .
مردمان یمن در حالی به خیابان ها رفتند که هر لحظه خطر بمباران سعودی ها وجود داشت .