در اواخر کلیپ در دقیقه 2:30 که مربوط به غرب منطقه فامیلی هاوس (منطقه تفریحی) هست تعدادی از تروریستها مجبور به عقب نشینی میشوند و در حین بازگشت خودروی انتحاری که قصد نزدیک شدن به مواضع ارتش سوریه را داشت ؛ توسط ارتش سوریه در نزدیکی تروریستها منفجر شده و این انفجار باعث کشته شدن تعداد زیادی از تروریستها میشود .