اخبار این منطقه ضد و نقیض و نامشخص هست .
درگیریها بر سر تلول حمر ادامه داره ، مسلحین در اطراف حضر حضور دارند . ممکنه روستا دوباره در محاصره قرار بگیره ..
جنگنده های سوریه هم به صورت مدوام منطقه رو بمباران میکنند .

باید صبر کرد .