این کلیپ مربوط به دو روز پیش و زمان آزادی مخیم حندرات است . ارتش سوریه و تیپ فلسطینی القدس وارد اردوگاه شده و در ویرانه های آن قدم میزنند ..