حمله چند نفر انتحاری به مرقد سید محمد معروف ب سبعل الدجیل فرزند امام هادی (ع) و عموی بزرگوار صاحب الزمان.

شعر بلد تقریبا 40 کیلومتری شهر سامراست .

در این حمله تروریستی نزدیک 80 تن زخمی و شهید شده اند .