هیأتی از بحرین نیز برای شرکت در این مراسم به الاحساء عربستان رفتند.
هفته گذشته در شب عاشورای حسینی، تروریستهای تکفیری با حمله به یک حسینه در منطقه "الدالوه" در استان الاحساء، عزاداران حسینی را به خاک و خون کشیده بودند .

 

alalam_635509900516334379_25f_4x3.jpg

 

alalam_635509900514194165_25f_4x3.jpg

 

alalam_635509900514684214_25f_4x3.jpg

 

alalam_635509900513624108_25f_4x3.jpg

 

thumb_alalam_635509826491859405_25f_4x3.  thumb_alalam_635509826491289405_25f_4x3.  thumb_alalam_635509900515244270_25f_4x3.  thumb_alalam_635509900515794325_25f_4x3.

 

منبع العالم