در پی انتشار تصاویری از نیروهای داعش با لباسهای فرم سیاه و سلاح های آمریکایی این گروهگ مدعی شد یگان نیروهای ویژه ی خود را ایجاد کرده است .
هچنین راکت دست سازی به نام فجر هم توسط این گروهک تست شد