در هفته های اخیر فعالیتهای طالبان در استان بدخشان افغانستان ، خصوصا در وردوج و جرم زیاد شده و این منطقه دستخوش اتفاقاتی جدید هست .
شهر یمگان توسط طالبانی ها تصرف شد .یمگان در جنوب مرکز این استان یعنی فیض آباد قرار داره.
بزرگترین معادن لاجورد افغانستان در این نواحی قرار داره و از طرف دیگر تصرف این مناطق میتونه به امن شدن مسیر تدارکاتی طالبان از سمت پاکستان کمک کنه .

مقبره ناصر خصرو قبادیانی معروف هم در یمگان قرار دارد .
لازم به ذکر هست که نیروهای امنیتی و ارتش افغانستان از 3 روز پیش عملیاتی رو برای پس گرفتن این مناطق  آغاز کردند که تا این لحظه موفق به این کار نشدند .