حدود 3 ماه پیش تعدادی از ترکیه ای ها بدست داعش اسیر و گروگان گرفته شده بودند ...

خدا رو شکر ولی خدا میدونه معامله سر چی بوده که سالم برگشتند ، هرچند فکر کنم ما هم بدونیم قضیه چیه .. :winking: