فرمانده ی جبهه النصره در تل رفعت به نام أبو احمد المشهدانی ترور شد .

تل رفعت در ریف شمالی حلب واقع میباشد .. گفته میشود برخی از عناصر ارتش آزاد مسئول ترور این شخص میباشند .

و

در خبری دیگر أبو مغیرة الانصاری از فرماندهان میدانی جبهه النصره در شیخ مسکین توسط ارتش سوریه به هلاکت رسید ....

اوضاع شیخ مسکین بحرانی شده و آخرین خبرها حاکی از نفوذ مسلحین به قسمت های جنوبی شهر دارد .

 

10743289_784911774888631_1827813138_n.jp