داعش که شب گذشته بر اثر شدت بمبارانهای جنگنده های روس و سوری (۶۲ حمله هوایی) به اطراف شهر عقب نشینی کرده بود، از صبح امروز مجددا حملات سنگین خود در محورهای مختلف به شهر را از سر گرفت و نیروهای ارتش از مواضع کلیدی در شمال و شمال شرقی شهر شامل منطقه عامریة، خانه های افسران و جبل الطار مشرف بر شهر تدمر عقب نشینی کردند.

با سقوط بیشتر بلندیهای مشرف به شهر و قطع تقریبا تمام خطوط امداد تدمر از نظر نظامی سقوط کرده محسوب میشد، بنابراین نیروهای باقیمانده در شهر نیز از تدمر به حومه آن عقب نشینی کردند و این شهر به تصرف داعش در آمد .

http://www.mediafire.com/convkey/29d5/2hqbykqhpkgxv36zg.jpg