تصاویر ماهواره ای نشان دهنده این هستند که ائتلاف عربی، غربی پایگاه صافر رو تخیله کردن.

این پایگاه فعالترین پایگاه ائتلاف در جبهه مارب بود که شلیک موشک توچکای ارتش یمن حسابی از نیرویهای مستقر در اون تلفات گرفت.

هنوز دلیل ترک پایگاه مشخص نشده ولی پیشرویها و کنترل مارب میتونه از دلایلش باشه.