هرچند قبل از تخریب معمولا اشیا باستانی قابل حمل، دزدیده و در بازارهای سیاه فروخته می شوند اما برای پروپاگاندا هم که شده، هر چند وقت یک بار شاهد چنین نمایش هایی هستیم.