در زمانی که همگان بر این باور بودند که مذاکرات صلح یمن درمراحل پایانی خود قرار دارد ،ناگهان شعله ور شدن آتش درچند جبهه و پیشرویهای مهم انصارالله در اطراف پادگان العند ،و بازدید دوتن از فرماندهان ارشد ارتش سعودی و امارات متحده از جبهه ها موجب حیرت همگان شد به نحوی که بسیاری از ناظران بر این باورند که مذاکرات صلح یمن به پایان راه خود رسیده است ،اما برخلاف تصور عمومی در اینباره به نظر میرسد این تحرکات صرفا آخرین تلاش طرفین برای به دست آوردن برگهای برنده ی بیشتر در واپسین روزهای مذاکرات است و به قول معروف تداعی همان اصطلاح فشار از پایین و چانه زنی از بالاست ،که دلایل آن به شرح ذیل است

1.گرچه‌آل سعود با استفاده از اهرم مالی توانست نام خود را از لیست سیاه سآزمان ملل پاک کند اما برملا شدن دلایل خط خوردن نام عربستان از لیست سیاه رسوایی بود که ادامه ی جنگ یمن تبعات آنرا برای آل سعود و حامیان بین المللی اش ناگوار تر خواهد کرد .

2.افزایش اختلافات داخلی آل سعود و امارات ،وحتی اختلافات احزاب و‌گروههای هوادار هادی (بخوانید هوادار پول آل سعود) ادامه ی جنگ و دستیابی به پیروزی را برای آنها دور از دسترس خواهد کرد .

3.ضرب الاجل شورای امنیت برای دستیابی هر چه سریعتر طرفین به راه حل صلح دو طرف مذاکره را در تنگنایی قرار داده که هر گونه بهانه جویی از سوی آنها و تاخیر در دستیابی به صلح ممکن است به دخالت شورای امنیت در جنگ یمن بیانجامد این رویدادی است که هیچکدام از طرفین به دلیل مبهم بودن آینده ی سیاسیشان درصورت دخالت شورای امنیت ،خواستار آن نیستند .

بنابراین بر خلاف تصور ، درگیری های نظامی اخیر شاید آخرین در گیری نظامی عمده در جبهه های یمن پیش از به نتیجه رسیدن مذاکرات باشد ..