اینروزها درگیری های شدیدی در محور نهم در جریانه و مناطق مختلفی هر روز بین انصارالله و مزدوران هادی دست به دست میشه البته اغلب این مناطق مناطقیه که در زمان آتش بس در کنترل نیروهای هادی قرار داشت ،ودر این زمینه به طور کلی ابتکار عمل در دست انصار الله است .

اما چند روز پیش انصار الله با انتشار فیلمی از آزاد سازی منطقه حید الذهب و ارتفاعات مهم جبل الیام خبر داد که این کوهها به دلیل اشراف آتش بر دو راهی استراتژیک مفرق الجوف ،وبا توجه به اهمیت تدارکاتی این دوراهی از مارب به جبهه ی نهم ،اهمیت زیادی برای هر دوطرف داره ،ویه جورایی تثبیت اون برای انصارالله میتونه موجب اختلال تدارکات جبهه ی نهم و کاهش فشار مزدوران هادی از روی این جبهه بشه .

بنابراین دشمن برای باز پسگیری این مناطق دست به عملیات گسترده ای زد و برخی خبر گزاری ها خبر از سقوط مجدد حید الذهب به دست مزدوران هادی دادند ،هر چند المسیره ضمن تکذیب این خبر از دفع حمله ی مرتزقین و به جا گذاشتن تلفات خبر داد .

از طرف دیگر نمایندگان انصار الله که برای شرکت در مذاکرات صلح کویت ،امروز از فرودگاه صنعا به مقصد عمان سفر کرده بودند ،در موعد مقرر وارد کویت شدند .
لازم به ذکر است مذاکرات صلح یمن به دلیل برگزاری  جشنهای عید فطر متوقف شده بود .