💢طبق اخبار رسیده نیروهاى مسلح عراق مراحل آخر آماده سازى به منظور شروع عملیات در غرب موصل را طى کرده اند و اکنون این نیروها آماده اعلام شروع این عملیات از جانب فرمانده کل نیروهاى مسلح هستند.

💢فرماندهان این عملیات ٦ گذرگاه را براى خروج غیر نظامى ها از نیمه غربى شهر موصل مشخص کرده اند که طبق پیشبینى ها شمار آواره ها به ٣٠٠ هزار افزایش پیدا خواهد کرد.
در چند روز گذشته بمباران مواضع داعش در نیمه غربى به شدت ادامه داشت.

💢پاکسازى منازل و أفراد مشکوک در نیمه آزاد شده شهر موصل همچنان ادامه دارد، در چند روز گذشته نیروهاى امنیتى موفق شدند ١٢ نفر از مسلحین داعش "نیروهاى خفته" را در محله هاى قادسیه٢، بکر، ضباط و جزائر دستگیر کنند.

💢فرمانده پلیس نینوى هم اعلام کرد یکى از فرماندهان داعش از روستاى الهرم که توانسته بود با آواره هاى اردوگاه حاج على در جنوب موصل وارد این اردوگاه شود را دستگیر کردند.