تحلیلتون درخصوص نبرد های اخیر تعز چیه ؟
هر کدوم از طرفهای درگیر از پیشرویهای خودشون خبر میدن و منبع مستقلی هم برای اثبات ادعاها وجود نداره در مجموع به نظر شما باز کردن جبهه ی تعز موجب کاهش فشار از جبهه نهم نمیشه ،
در مجموع اصلا امیدی به گشایش کار یمن از طریق نظامی وجود داره؟
ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محاصره تعز کامل شده و نیروهای هادی تلاش میکنن از سمت غرب و شرق، محاصره را بشکنند و کمی پیشروی داشته اند البته کنترل جاده های اصلی در دست انصارالله و صالحه...

درگیری در محور نِهم متوقف شده و آرامش شکننده حاکم است. دلیلش میتونه:
1) تظاهرات روز شنبه باشه
2) احساس ناتوانی نیروهای هادی در حمله به صنعاء در پی توافق سیاسی در صنعاء
3) فشارهای بین المللی برای توقف حمله به صنعاء که قبلا محسن خصروف گفته بود

در این سطح از درگیری ها، گشایش جبهه جدید در تعز بر جبهه نِهم، اثر ناچیزی داره
توافق سیاسی انصارالله و صالح، باعث تقویت صنعاء شده و معادلات جدیدی در تحولات رقم زده