💠 در روز های گذشته وزیر دفاع عراق استیضاح شد و مجلس این کشور رای اعتماد خود را از وی پس گرفت. این درشرایطی است که وزیر دفاع در جلسه قبلی استیضاح با سوالات خود و افشا گری های ضد فساد علیه الجبوری رئیس پارلمان تنش سیاسی جدیدی در عراق به وجود آورد. العبیدی نشان داد قابلیت تبدیل شده به نماد ملی اهل سنت را دارد اما استیضاح دیروز سرانجام دو قطبی سنی - سنی عراق را به مرحله جدیدی کشاند.

💠 خبر استیضاح وزیر دفاع موجب شد تا حضور 400 نظامی آمریکایی در عراق به پایین سطح اهمیت برساند و نشان می دهد در آغاز عملیات موصل وقایع نظامی و امنیتی با رویکرد سیاسی در عراق به مرحله جدیدی رسیده که می تواند عملیات موصل را با چالش های فراوانی مواجه سازد.

💠 تحلیل گران معتقدند، درگیری الجبوری و العبیدی فضای جدیدی برای دوران پسا داعش در نینوا و مناطق سنی نشین ایجاد کرده و می توان دو قطبی سنی - سنی را با چالش و تجزیه درونی قدرت مواجه سازد. هرچند این مسئله به نفع گروه های شیعی و کرد است اما تضعیف سنی سیاسی در عراق می تواند به روی آوردن بدنه اجتماعی این جریان به داعشی نوین کمک کند. به عبارت دیگر سنی ضعیف در عراق موجب می شود تا مردم به سمت افراط گرایی روی بیاورند به ویژه آنکه آنها در زمان حاکمیت داعش بر مناطق خود، فنون مبارزه و افراط گرایی را آموختند.

💠 استیضاح وزیر دفاع عراق نوعی هشدار به دیگران سران دولتی بغداد توسط پارلمان این کشور بود تا به جای همکاری مسیر افشاگری را پیش نروند. این استیضاح پیام روشنی به العبادی داد تا وی با قدرت فرماندهی کل قوای خود سعی نکند مجلس عراق را دور زده و مسیر مبارزه با فساد را به سمت افشا گری سوق دهد. در واقع مجلس بر آن شد تا از اردوغانیسم عبادی جلوگیری کند و نگذارد حیدر العبادی قدرت مطلقه عراق را بر عهده گیرد و پس از پیروزی بر داعش به عنوان ناجی ملی معرفی شود و دست به تغییرات گسترده قضایی، امنیتی، نظامی و سیاسی بزند. بعضی از گروه ها معتقدند حیدر العبادی می تواند پس از خروج داعش به سیستم قومیت محور عراق پایان دهد و قدرت را در مجلس و دولت بر اساس احزاب متمرکز کند.

برادر مسروری