مسلحین مدعی شدند احرار الشام در پی حمله ای در جنوب حلب موفق به تسخیر روستاهای الجعارة وطاطا وعقربه در نزدیکی صنایع دفایی شده است .

اما ارتش سوریه در پاسخ اعلام کرد حمله ی مسلحین با شکست مواجه و احرار الشام موفق به سیطره بر این روستاها نشده است ..

این روزها و پس از خبر قریب الوقوع تکمیل محاصره ی حلب ؛ تحرکات مسلحین در اطراف شهر بیشتر شده و از این جهت حملات پراکنده ای برای بهبود وضعیت انجام میدهند .

در تازه ترین حملات مسلحین ؛ گروههای تروریستی جیش المجاهدین و احرار الشام از دیروز صبح حملاتی را به منظور قطع راه ارتباطی حلب به صنایع دفاعی ترتیب داده اند .هرچند که قطع کامل مسیر با شرایط فعلی بعید به نظر میرسد با اینحال اینگونه حملات نباید کوچک شمرده شود ..

مسلحین در تلافی شکست خود در عملی پست و جنایتکارانه به قسمتی از عقربه نفوذ کردند و 10 نفر از اعضای یک خانواده را کشته و اجساد آنها را آتش زدند ..

south east allepo 2