آخرین خبرها از الانبار عراق ، تحرکات ارتش در جنوب غرب هیت هست .

پس از آنکه روستای محمدی در جنوب شرقی هیت آزاد شد حالا خبرهایی از تجمیع قوا و تجهیزات و رسیدن نیروهای حشد شعبی به غرب هیت و پادگان عین الاسد هست .

امروز به معمل (کارخانه) کبیسه حمله شده و تصاویری نیز بصورت رسمی از سوی حشد شعبی منتشر شد .

هنوز برای نتیجه گیری زود هست ، ولی با توجه به حرکت نیروها در جنوب رود ؛ اجرای یک عملیات گسترده بعید به نظر میرسه .