طی بیش از 100 روز حملات هوایی و موشکی عربستان به یمن، بیش از 140 بیمارستان و درمانگاه، 800 مسجد و 100 کارخانه بزرگ مورد اصابت قرار گرفته و اکثرا منهدم شده اند..

کار به جایی رسیده که عربستان حتی به کارخانه سیمان هم رحم نمی کند.