بسم رب الشهدا والصالحین

روز گذشته تبادل پیکر 70 شهید بزرگوار عملیات بصری الحریر سوریه با پیکرهای مسلحین تروریست انجام شد .

عملیات بصری الحریر نزدیک 20 روز گذشته در جنوب سوریه و در منطقه ی لجات برای قطع کردن مسیر امداد مسلحین حاضر در لجات با بصری الحریر و نواحی جنوبی صورت گرفت .

شهدا از تیپ فاطمیون و سپاه و ارتش سوریه هستند .

البته حدود 50 نفر از شهدا از تیپ فاطمیون هستند .

بنابراین در روزهای آینده باید شاهد مراسمات تشییع پیکر این شهدا باشیم ..

روحشان شاد و یادشان تا ابد گرامی باد