عملیات تبادل اسرا یا بهتر بگم تبادل اسرای سربازان لبنانی با تروریست های جبهه النصره(شاخه القاعده سوریه) با وساطت قطر و همراهی صلیب سرخ لبنان در منطقه ای بین لبوه و جرود عرسال در منطقه مرزی سوریه-لبنان انجام شد.

در این تبادل اسرا 16 سرباز لبنانی اسیر در چنگال جبهه النصره با 13 تروریست جبهه النصره شامل 5 زن که از خویشاوندان تروریست ها بودند مبادله شدند. همچنین جسد یکی از سربازان لبنانی اسیر که در آگوست 2014 توسط جبهه النصره اعدام شده بود هم تحویل صلیب سرخ لبنان شد.

شبکه الجزیره قطر هم بر موج تبلیغاتی سوار شده بود، در حالی که دیگه بر همه واضح و آشکار شده که این کشور نه یه میانجی و واسطه بلکه به عنوان مهمترین حامی مالی تروریست های القاعده شناخته میشه.

در جریان این پوشش خبری شبکه الجزیره قطر به وضوح سعی در تطهیر و تلطیف چهره کریه تروریست های جبهه النصره و به نوعی مشروعیت دادن به اونها به عنوان گروه معارض میانه روی دولت سوریه داشت.همچنین خبرنگار الجزیره که بین تروریست های جبهه النصره حاضر بود با مصاحبه با اسرای لبنانی از اونها درباره زمان اسارتشون پرسید که اونها ضمن تشکر از جبهه النصره رفتار این گروه رو خوب و انسانی توصیف کردند!

پذیرایی از اسرای لبنانی با نوشیدنی رانی اون هم دو مرتبه هم شاهدی بر مدعای رفتار انسانی جبهه النصره ست :)))

گفته شده حکومت قطر میلیون ها دلار هم به جبهه النصره برای انجام این مبادله باج داده، در گذشته هم بر سر مبادله دهها صلح بان سازمان ملل اهل فیجی که در جریان اشغال معبر قنیطره با سرزمین های اشغالی اسیر جبهه النصره شده بودند هم قطر بر سر آزادی اونها میلیون ها دلار به جبهه النصره پرداخت کرده بود.