رزمندگان سپاه بدر عراق در حال هدف قرار دادن کاروان داعشی در شرق رمادی با تاوهای ساخت ایران :D
همانطور که میدونید تاوهای ایرانی نوارههای سبز رنگ و یه سری مشخصات ریز دیگه دارند ...