امروزتعدادی از اهالی کرد روستاهای  ریف شمالی حلب با داعش و ابوبکر بغدادی بیعت کردند.(به گفته ی داعش 30 روستا)

هرچند که از ابتدای درگیریهای منطقه ، شاهد اجرای سیاستهای اینچنینی توسط داعش بوده ایم با این حال این قبیل کارها جزو عملیاتهای روانی داعش بحساب می آید که به خوبی مدیریت میشود ..

B12XsIeCMAEjxXF.jpg

 

B12XrWxCMAA3K34.jpg

 

B12XqelCUAAdW9_.jpg

 

B12XpsWCYAAzYUd.jpg