اسود شرقیه (همون سیاههای شرق  ) و جیش الاسلام بعد از 48 ساعت درگیری بر بئر القصب مسلط شدند ..

گفته میشه 18 داعشی نفله شدند

danascus_ber_alghasab.jpg