تصاویری که توسط داعش از نبردهای بیجی منتشر شده ..

وحوش داعش دوباره تونستن در شهر پیشروی کنند

برای تصاویر بیشتر بر روی ادامه مطالب کلیک کنید

uojzpq7.jpg

ambjzta.jpg

tioru0y.jpg

 

thumb_q7yu62y.jpg  thumb_wf2c1no.jpg  thumb_yqluyjk.jpg  thumb_vzoiatf.jpg

adma9mg.jpg

zvqnu4r.jpg

pxyyeuc.jpg

thumb_ppiqe43.jpg  thumb_tnv9p8d.jpg  thumb_as5p7p7.jpg  thumb_j2kzywb.jpg

wazw3ft.jpg

hascx6v.jpg

nlzcark.jpg

thumb_siy1zyo.jpg  thumb_2yk02ra.jpg  thumb_oiy2xqd.jpg  thumb_kg1lqkh.jpg

33.jpg