شهید بزرگوار جواد علی حسناوی از شهدای سرایا خراسانی که ماه پیش در بلد عراق به شهادت رسید .

حسناوی بزرگ شده ی کرج و اهل کربلا بود .

خانواده ی او بعلت ستم های صدام ، از عراق به ایران کوچ کرده بودند .

در آغاز درگیریهای شام رهسپار این دیار شد ولی بعدها با شعله ور شدن عراق به کشورش برگشت و فرمانده ی خط شکن نیروهای سرایا خراسانی شد ..

جواد علی ، فرمانده ای که خیلی زود آسمانی شد ....