تصاویر زیر مربوط به درگیری ارتش لیبی با تکفیری های انصار الشریعه در بندر بنغازیست ..

همچنین ارتش لیبی موفق شد محله ی الصابری لیبی را پاکسازی کند

در حال حاضر درگیریها در داخل بنغازی ادامه دارد ...

B2BNauUIYAA7Tkz_copy.JPG

 

thumb_B2BNl_sIcAA39mj_copy.JPG  thumb_B2BNlOBIQAA1byc_copy.JPG  thumb_B2BNZEJIYAAkRI4_copy.JPG