دوستی و شراکت روسیه و سوریه ریشه در روابط عمیق اقتصادی و سیاسی و تا حدی فرهنگی این دو کشور بعد از سالهای دهه ی 50 میلادی دارد.

در طی این سالها بسیاری از سوری ها برای تحصیلات و آموزش عازم روسیه شدند و بسیاری از روس ها نیز برای گذران تعطیلات و بازاریابی و مشاوره ی نظامی و ... رهسپار سوریه شدند ؛ به گونه ای که امروزه هم میتوان به روشنی نشانه ها و ردپای شوروی سابق را در سوریه یافت و این را میتوان از قدیمی ها و بازنشستگان ارتشی فارغ التحصیل شده از آکادمی های نظامی شوروی سابق ، جستجو کرد .

 

این خط دوستی شکسته نشده و تا امروز ادامه داشته به گونه ای که روسیه یکی از شرکای اصلی سوریه در عرصه ی بین الملل ، همچنان نقش جدی در بازسازی سوریه و کمک های اقتصادی ایفا میکند و در عوض سوریه نیز پایگاه امن روسیه در شرق دریای مدیرانه بحساب میآید .(البته در این 3 سال ، امن برای روسیه معنای دیگری پیدا کرده)

 

بندر طرطوس آخرین پایگاه روسیه در دریای مدیترانه بعد از فروپاشی شوروی سابق بحساب میاید .طرطوس در فاصله ی 220 کیلومتری از دمشق قرار دارد و با توجه موقعیت استراتژیک ، روسیه حساب ویژه ای بر روی این بندر باز کرده و قصد دارد تا سال آینده (2015) ظرفیت این پایگاه دریایی را برای اسقرار کشتی های جنگی بزرگتر بیشتر کند.

بر طبق قرارداد سال 1971 ارتش روسیه میتواند تا سال 2045 میلادی از این پایگاه دریایی استفاده کند.

 

تعدادی سامانه ی پدافند هواییSAM  نیز در اطراف بندر وجود دارند که همزمان با مدرنیزه شدن پایگاه دریایی آنها نیز تقویت میشوند ...

درکل ارتش سوریه بعد از جنگ های 1982 و یوم کیپور با اسراییل ، زیاد برروی نیروی دریایی سرمایه گزاری نکرده و نیروی دریایی روسیه مسئولیت برقراری امنیت در سواحل سوریه و دفاع در برابر مهاجمین رو برعهده گرفته که پایبندی روس ها بر این مهم رو میشه با جریانات سال پیش و نزدیک شدن ناوهای جنگی آمریکا به سواحل سوریه اثبات کرد .

 

در مورد وضعیت امنیتی طرطوس باید گفت که این بندر از معدود نقاط سوریه است که از ابتدای درگیری ها در کشور آرام و شاهد هیچگونه درگیری خاصی نبوده و ارتش سوریه به خوبی امنیت رو برای ساحل برقرار کرده و از نفوذ مسلحین جلوگیری شده ... 

البته در ابتدای تحولات و درگیری ها و با مشکلات جدی حضور مسلحین در حمص وقلمون و یبرود ؛ طرطوس با خطر جدی مواجه بود و رفته رفته با پاکسازی قلمون و یبرود و شهر مهم و راهبردی حمص و به دنبال اون پاکسازی راه اصلی دمشق - حمص - طرطوس و از شهرهای مهم در مسیر این بزرگراه مانند تلکلخ این مشکل برطرف شد و تا امروز از ثبات و امنیت مناسبی برخوردار بوده است.

بندر طرطوس و تعدادی از سامانه هایSAM

مرکز مشترک دریایی

راه اصلی طرطوس - حمص - دمشق