ظهر امروز یک ماشین بمب گذاری شده مقابل داروخانه منطقه الزهرای شهر حمص منفجر شد که آمار دقیق کشته ها و مجروحان معلوم نیست.