دیروز جنگنده های روسی روستای القاهره در سهل الغاب رو با بمب های خوشه ای هدف قرار دادند ؛ تصاویر این بمباران بازخوردهای فراوانی در شبکه های مجازی داشت .

ثانیه هایی از این بمباران رو از زاویه ای دیگر مشاهده کنید : http://www.aparat.com/v/PGEes

این لینک هم هست : http://fs2.filegir.com/a7up/Impressive_Hell-fire_by_Russian_MLRS_in_Ghab_Plain_-_Hama_%5BSQsxnwphNzU%5D_%5Btag18%5D.mp4