دودی که از تانک منهدم شده ی مسلحین در اطراف بصری الشام بلند شده ...

بصری الشام مقاوم و پایدار .

11081069_359054720969276_408456747442194