آژانس تحقیقات فضایی NASA اعلام کرد زمین در سال جاری شاهد 3 روز تاریکی خواهد بود ..

این تاریکی کامل بعلت طوفان خورشیدی در روزهای 21 ، 22 و 23 دسامبر اتفاق خواهد افتاد .

چارلز بولدن رئیس ناسا از مردم خواست تا آرامش خود را حفظ کنند .. لازم به ذکر است که این پدیده بزرگترین طوفان خورشیدی 50 سال اخیر و با طول زمانی حدود 72 ساعت است .

این سه رزو دوره ی سختی برای بشریت خواهد بود .

تصویر زیر چند لکه ی حاصل از طوفان خورشیدی را بروی خورشید نشان میدهد .

---------

خدا عاقبت مارو ختم به خیر کنه انشالله ... معلوم نیس قراره چی بشه ... آخر الزمانه دیگه