گفته شده مسیر کاستیلو بر اثر درگیریهای شدید بین مسلحین تروریست و کردهای شیخ مقصود قطع شده .
کاستیلو تنها راه ارتباطی مسلحین داخل حلب با بیرون از شهر حلب هست و از این راه برای تامین نیازهای خودشان استفاده میکنند .
از چند ماه گذشته که اختلافات بین کردهای شیخ مقصود و مسلحین سر گروگانگیری تعدادی از اهالی شیخ مقصود شکل گرفت ؛ هنوز روابط بین طرفین تاریک هست و هر اتفاقی ممکنه به درگیریهای خونین تبدیل بشه