امروز بمب افکنهای ائتلاف سنگین ترین بمبهای خود از ابتدای درگیریها را بر سر کوبانی رها کردند که منجر به دو انفجار عظیم در شهر شد ..

درگیریها در جبهات کوبانی ادامه دارد و راه امداد اصلی داعش به شهر همچنان توسط اکراد بسته است . وضعیت میدانی بعد از گذشت بیش از یکماه کم کم به نفع اکراد کوبانی تغییر کرده است.

B2pmYR_CYAENfOt.jpg

thumb_B2pWksNCAAE9IKA.jpg  thumb_B2pWfp4CQAEAafR.JPG