شیعیان شهر قطیف به مناسبت ماه محرم پرچم یا حسین (ع) را به ارتفاع 34 متر در این منطقه به احتزاز درآوردند.

شیعیان قطیف همواره دلدادگی و وفاداری خود را به اهل بیت پیامبر نشان داده اند .مطمئنا سلفی ها و طرفداران داعش در عربستان سعودی از این عمل شیعیان خشنود نخواهند بود ...

همچنین برای اولین بار گنبد و گلدسته به سبک معماری شیعیان در قطیف عربستان نصب شد .

لبیک یا حسین