به صورت مثال در این ویدیو کاملا مشهود است افرادی در حال پر کردن آرا به نفع خود می باشند.

در مناطق مختلف ترکیه اعتراضات در حال شروع شدن است...