گزارش های میدانی حاکی از بازگشایی باندی کوتاه برای پشتیبانی از حمل و نقل و انتقال تجهیزات توسط ائتلاف غربی ضد داعش در حومه حسکه هست.

محل دقیق باند : http://wikimapia.org/28018963/Airstrip