امروز دهم محرم حوالی ساعت 4 انفجاری بزرگ در میان مردم عزادار بلخ به وقوع پیوست.

این حادثه در شهرستان بلخ استان بلخ صورت گرفت و در خبر های اولیه بیش از 14 شهید و 30 زخمی اعلام شده است .

مقام های امنیتی علت را بمب گذاری کنترل از راه دور گفته اند ..