مراسم وداع با پیکر شهید حسین مشتاقی

دوشنبه 95/3/31 ساعت 21/30 در مصلی شهرستان نکا

و

مراسم تشییع پیکر شهید

سه شنبه 95/4/1 ساعت 9 صبح از سپاه شهرستان نکا