پیکر شهدای «مسلمان» شیعه و سنی که در صف واحد نبرد با تکفیر و تروریسم در سوریه می جنگیدند، دیروز به استان سیستان و بلوچستان بازگشت..

حضور هموطنان و مرزداران غیور سنی مذهب بسیج بلوچ در مرزهای ایران، نیروهای مردمی اهل سنت عراق در حشد الشعبی و ارتش عراق، سربازان سنی مذهب ارتش های سوریه و لبنان و..

خبر بدی برای وهابیون و سلفی هایی هست که همواره سعی میکنن با تفرقه افکنی آتش جنگ طائفی و مذهبی رو در خاورمیانه شعله ور کنن..

مطمئنا کینه ای که این جماعت از مسلمانان اهل سنت معتدل و مخالف افکار افراطی و عقب مونده شون دارن خیلی بیشتر از کینه ای هست که نسبت به بقیه مسلمانان،مسیحیون و... دارند..

خداوند روح همه شهیدان راه حق را قرین رحمت خویش قرار دهد..